sindikalne vijesti

37 cestarski susreti

sindikalna obavijest

 

 RASPORED NAJMA APARTMANA - Preuzmi kao PDF dokument
 
 Apartmani Duga Uvala - Obavijest - Preuzmi kao PDF dokument
 Apartmani Duga Uvala - Obrazac Prijave - Preuzmi kao PDF dokument

 

O B A V I J E S T

o prijavama za najam apartmana u apartmanskom naselju Duga uvala

NezaSindikat radnika hrvatskih cesta i autocesta ( SRHCA ), radnicima HAC-ONC d.o.o. i HAC d.o.o. pružaju  mogućnost najma 1 apartmana u apartmanskom naselju Duga Uvala.

 

- Apartman broj 8 (4 kreveta)

 

Cijena je određena Odlukom predsjedništva SRHCA, radnicima članovima SRHCA omogućena je povlaštena cijena najma, dok radnici koji nisu članovi SRHCA plaćaju punu cijenu najma.

PERIOD NAJMA: 01.06. - 28.08. 28.08. - 31.05.
TRAJANJE NAJMA: max 8 dana bez ograničenja
CIJENA NAJMA ZA ČLANOVE SRHCA: 150,00 kuna / dan 75,00 kuna / dan

CIJENA NAJMA ZA RADNIKE KOJI
NISU ČLANOVI SRHCA:

250,00 kuna / dan 125,00 kuna / dan

Za prijavu najma apartmana potrebno je ispuniti obrazac prijave, prema navedenim terminima:

1.                01.06. – 09.06.2016.

2.                09.06. – 17.06.2016.

3.                17.06. – 25.06.2016.

4.                25.06. – 03.07.2016.

5.                03.07. – 11.07.2016.

6.                11.07. – 19.07.2016.

7.                19.07. – 27.07.2016.

8.                27.07. – 04.08.2016.

9.                04.08. – 12.08.2016.

10.          12.08. – 20.08.2016.

11.          20.08. – 28.08.2016.

12.          28.08. – 05.09.2016.

13.          05.09. – 13.09.2016.

 

Obrazac prijave možete dobiti u Tehničkim jedinicama održavanja kod administratora, u Sektorima kod tajnice direktora, u Samostalnim odjelima kod šefova SO i Naplatnim postajama kod voditelja smjena ili voditelja TJNC.

 

ISPUNJENE PRIJAVE potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ZA NAJAM APARTMANA SRHCAna urudžbeni u Koturašku 43 do 23.05.2014.

Nakon isteka gore navedenog roka, imenovano Povjerenstvo će razmatriti prijave i donijeti Odluku - utvrditi listu radnika koji će koristiti apartmane, a uz uvažavanje kriterija kod naznačenih na obrascu prijave.

Lista radnika kojima će biti odobreno korištenje apartmana bit će oglašena na oglasnim pločama Društva HAC i HAC ONC-a  najkasnije do 27.05.2014.

.

kasa-uzajamne-pomoci-logo

apartmani-duga-uvala

vipnet-logo-ponuda-za-clanove-nova-ponuda